Dự Án Căn Hộ Chung Cư Đất Xanh Miền Nam

Eaton Park

Eaton Park

business Quy mô: 1980 căn hộ
border_style Diện tích căn hộ: 55 m2 – 90 m2
A&T Sky Garden

A&T Sky Garden

business Quy mô: 946 căn hộ
border_style Diện tích căn hộ: 35 m2 – 90 m2
Lumiere Boulevard

Lumiere Boulevard

business Quy mô: 2.422 căn hộ
border_style Diện tích căn hộ: 50m2 – 121m2
Masteri Centre Point

Masteri Centre Point

business Quy mô: 5094 căn hộ
border_style Diện tích căn hộ: 50 - 100 m2
The Rivana

The Rivana

business Quy mô: 1023 căn hộ
border_style Diện tích căn hộ: 50 - 95 m2
Fiato Uptown

Fiato Uptown

business Quy mô: 464 căn
border_style Diện tích căn hộ: 76-150 m2
 
Picity Sky Park

Picity Sky Park

business Quy mô: 3 Tháp - 1.568 sản phẩm

border_style Diện tích căn hộ: 44,69 m2 - 72,79 m2
Diamond Boulevard

Diamond Boulevard

business Quy mô: 683 căn

border_style Diện tích căn hộ: 35 – 60 – 83m2
The Privia Khang Điền

The Privia Khang Điền

business Quy mô:  1.043 căn

border_style Diện tích căn hộ: 48 - 85m2