VINHOMES GRAND PARK

VINHOMES GRAND PARK

business Quy mô: 271 ha

border_style Loại hình sản phẩm: Căn hộ, nhà phố, biệt thự
HT Pearl

HT Pearl

business Quy mô:  1.058 căn

border_style Diện tích căn hộ: 40-90 m2
Bcons Polaris

Bcons Polaris

business Quy mô: 522 căn

border_style Diện tích căn hộ: 41 – 85 m2 
Gem Sky World

Gem Sky World

business Quy mô: 92.2 ha

border_style Số lượng sản phẩm: 4.026
Honas Residence

Honas Residence

business Quy mô: 500 căn
border_style Diện tích căn hộ: 45-69 m2
Opal Skyline

Opal Skyline

business Quy mô:  1,585 sản phẩm

border_style Tổng diện tích : 11,003.2 m2
West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
High Intela

High Intela

business Quy mô:  540 căn hộ-3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 8.722m2
Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2