West Intela

West Intela

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
High Intela

High Intela

business Quy mô:  540 căn hộ-3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 8.722m2
Saigon Asiana

Saigon Asiana

business Quy mô: 270 căn hộ, 18 Shophouse

border_style Tổng diện tích : 4017m2
Asiana Capella

Asiana Capella

business Quy mô: 349 căn hộ cao cấp

border_style Diện tích căn hộ: 49,8m2–88,9 m2

Eco Green Sài Gòn HR2

Eco Green Sài Gòn HR2

business Quy mô: 4.000 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 50m2 - 92m2

ST Moritz

ST Moritz

business Quy mô:  238 căn hộ–3 tầng thương mại

border_style Tổng diện tích : 3000m2
Garden Riverside

Garden Riverside

business Quy mô: nhà liền kế 538 lô, biệt thự 155 lô 

border_style Diện tích đất toàn khu: 26,44 ha
4S Riverside Linh Đông

4S Riverside Linh Đông

business Quy mô: 1,116 căn hộ

border_style Diện tích căn hộ: 69m2 – 132m2.

Căn hộ Opal Riverside

Căn hộ Opal Riverside

business Quy mô: 276 căn hộ và khu TMDV

border_style Diện tích căn hộ: từ 62,44 m2 – 85,1 m2