Lịch sử hình thành

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2007

Đang cập nhật

2008

Đang cập nhật

2009

Đang cập nhật

2010

Đang cập nhật

2011

Đang cập nhật

2012

Đang cập nhật

2013

Đang cập nhật

2014

Đang cập nhật

2015

Đang cập nhật

2016

Đang cập nhật

2017

Đang cập nhật ...

2018

Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Đặc biệt là sự kiện thành lập 2 chi nhánh mới là Chi nhánh An Phú và Chi nhánh Sài Gòn với mạng lưới hoạt động phủ khắp TP.HCM và các tỉnh lân cận.