CHIẾN DỊCH ĐẤT XANH MIỀN NAM GO GREEN

Môi trường là mái nhà chung của toàn nhân loại, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng và ĐXMN luôn đề cao việc bảo vệ môi trường thông qua những chiến dịch, chuỗi hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả.

ĐẤT XANH MIỀN NAM GO GREEN là chuỗi các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiểu biết của CBNV về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thông qua những hành động nhỏ mỗi ngày.

“Tiết kiệm tài nguyên công ty mọi lúc, mọi nơi” là thông điệp đầu tiên trong Chiến dịch Đất Xanh Miền Nam Go Green đang được triển khai thực hiện trong tháng 11/2022. Chương trình “Tiết kiệm tài nguyên công ty mọi lúc, mọi nơi” được thực hiện bằng những hành động nhỏ hằng ngày tại văn phòng Tổng Công ty ĐXMN như:

⚡ Sử dụng nước tiết kiệm
⚡ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng
⚡ Tái chế vật dụng từ giấy, thùng carton
⚡ Không lãng phí, sử dụng văn phòng phẩm hiệu quả
⚡ Hãy đi thang bộ khi có thể
✊ Hãy chung tay bảo vệ môi trường xung quanh, bảo bệ sức khỏe của chúng ta bằng những hành động nhỏ, thường ngày.
👉 Cùng xem lại những hình ảnh ý nghĩa về bảo vệ môi trường của CBNV Tổng Công ty ĐXMN: