TÀI NGUYÊN ĐẤT XANH MIỀN NAM

5 CÁCH ĐÁNH TAN SỰ TRÌ HOÃN

5 CÁCH ĐÁNH TAN SỰ TRÌ HOÃN

Trì hoãn là thói quen không tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Sau đây là 5 cách đơn giản nhất giúp bạn vượt qua được sự trì hoãn của bản thân để có 1 ngày làm việc năng suất.

BẬT MÍ BÍ KÍP CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

BẬT MÍ BÍ KÍP CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Mỗi người đều sở hữu 24 giờ/ngày. Điều gì làm nên sự khác biệt giữa người thành công và người bình thường?