THÔNG ĐIỆP TUYỂN DỤNG ĐẤT XANH MIỀN NAM

Thông điệp này như một lời cam kết và là định hướng phát triển trong công tác tuyển dụng và quản trị nhân sự của Đất Xanh Miền Nam trong thời gian tới.


KHẲNG ĐỊNH:

Trong quá trình xây dựng sự nghiệp, Đất Xanh Miền Nam sẽ là nơi để nhân viên khẳng định được sự nghiệp bằng những giá trị riêng của chính bản thân.

Đất Xanh Miền Nam cam kết mang đến một môi trường làm việc giúp nhân viên có thể khai phá và phát huy các giá trị của bản thân về năng lực, tố chất và tiềm năng, thể hiện được giá trị trong tập thể và thực tế công việc, tạo ra nhiều giá trị khác biệt và được xã hội công nhận.

PHÁT TRIỂN:

Đất Xanh Miền Nam luôn mở ra cơ hội phát triển vươn đến những bước tiến cao hơn trong sự nghiệp cho nhân viên. Công ty luôn quan tâm và định hướng rõ ràng, giúp nhân viên tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp, phát huy được năng lực và rèn luyện kỹ năng, chuyên môn; xây dựng và đào tạo đội ngũ kế thừa cùng với lộ trình phát triển và thăng tiến trong công việc.

Làm việc tại Đất Xanh Miền Nam, người lao động sẽ có cơ hội phát triển toàn diện và tạo dựng cuộc sống ổn định về vật chất, phong phú về tinh thần. Đất Xanh Miền Nam luôn chào đón và mang đến những cơ hội tốt nhất cho bạn.

Hãy cùng Đất Xanh Miền Nam KHẲNG ĐỊNH và PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP.

(Nguồn: BP. Tuyển dụng Đất Xanh Miền Nam)